Hopp over til innhold
Språk

Symaskin

Ordinær pris400,00 kr Salgspris
En symaskin kan skape mer enn klær – hjelp noen som har måttet flykte med å skape seg et bedre liv.

Gjennom livet erfarer mange av oss at det kan være utfordrende å få seg en jobb. For mennesker som har blitt tvunget på flukt er det enda vanskeligere, spesielt for ungdom som har vært ute av skolen. Pågående konflikter gjør at noen aldri mer kan dra hjem, og dermed må finne en måte å delta på i sitt nye lokalsamfunn.

De som kan vende hjem igjen opplever ofte å finne byen sin bombet i stykker. Veien til gjenoppbygging er ofte lang og hard. Ved å gi en symaskin i gave til jul gjør du den litt lettere.

Flyktninghjelpen tilbyr yrkesopplæring for ungdommer som har blitt tvunget på flukt. Etter kurset får elevene utstyret de trenger til å utøve faget de har lært, for eksempel en symaskin. Det gjør at de kan starte egne virksomheter. Oppfølging av ungdommer i yrkesprogrammet viser at deltakerne bruker den ekstra inntekten på mat, helse og utdanning.

Dette betyr at en symaskin gir økt livskvalitet for den som mottar gaven. En symaskin bidrar også til mer robuste lokalsamfunn, fordi folk får mulighet til å delta aktivt i handel og skape liv i tidligere krigsherjede områder.

Ved å gi en gave med mening til 400 kroner gir du en symaskin til noen som trenger et levebrød.

  
Gavepakkene er eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.

I dag er mer enn 100 millioner mennesker på flukt.

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker trengt vår hjelp.

Flyktninghjelpen hjalp nesten 10 millioner mennesker over hele verden i 2022, og med din støtte kan vi hjelpe enda flere.   

Topp