Hopp over til innhold
Språk

Identitetsbevis

Ordinær pris450,00 kr Salgspris
Identitetsbevis er mer enn papirer – det er tilgang til grunnleggende rettigheter og beskyttelse.

Mye går tapt når man må flykte, identitetspapirer er intet unntak. Noen rekker ikke å ta dem med seg, andre opplever at papirene forsvinner på veien Noen ganger må også folk ødelegge identitetsbevisene sine for å unngå å bli fengslet, forfulgt, eller til og med drept. Uten slike dokumenter står mange uten selvfølgelige rettigheter på stedene de flykter til. Ved å gi en gave med mening bidrar du til at de som må flykte fra hjemmene sine får den hjelpen de trenger.

Flyktninghjelpen tilbyr gratis rettshjelp for mennesker på flukt, blant annet gjennom å sørge for at de får nye identitetsbevis. Dette sikrer at de kan registrere seg som flyktninger, og at de dermed kan få beskyttelsen de har krav på. Identitetsbevis gir også tilgang til husly, helsehjelp, skolegang, deltakelse i arbeidslivet og andre rettigheter vi ofte tar for gitt.

Ved å gi en gave med mening til 450 kroner bidrar du til at familier på flukt kan skaffe seg papirene de trenger for å få hjelp.

  
Gavepakkene er eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.

I dag er mer enn 100 millioner mennesker på flukt.

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker trengt vår hjelp.

Flyktninghjelpen hjalp nesten 10 millioner mennesker over hele verden i 2022, og med din støtte kan vi hjelpe enda flere.   

Topp