Hopp over til innhold
Språk

Geit

Ordinær pris400,00 kr Salgspris
Ved å gi en geit i gave, gir du en familie en mulighet til å klare seg selv. Dette skaper trygghet og verdighet.

Mange familier mister livsgrunnlaget sitt når de blir tvunget til å flykte. Det kan være vanskelig å oppdrive både mat og å finne muligheter til en inntekt. Dette kan føre til at både voksne og barn går sultne, og at barn dropper ut av skolen for å lete etter arbeid. Ved å gi en geit i gave hjelper du mennesker på flukt slik at de kan klare seg selv.

Flyktninghjelpen jobber for å sørge for at familier på flukt får et verdig livsgrunnlag. Familier som eier en geit blir mer motstandsdyktige mot en rekke utfordringer. Geiter er hardføre dyr som gir familier både melk og kjøtt. Geiter kan også avles og selges, slik at familier kan skaffe seg inntekt og kjøpe det de trenger.

Ved å gi en gave med mening til 400 kroner kan du sørge for at en familie på flukt får en geit.

  
Gavepakkene er eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.

I dag er mer enn 100 millioner mennesker på flukt.

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker trengt vår hjelp.

Flyktninghjelpen hjalp nesten 10 millioner mennesker over hele verden i 2022, og med din støtte kan vi hjelpe enda flere.   

Topp